Cărți

ALIN MĂRGINEAN

Constantin Bellu și Supremul Consiliu în ancheta Securității
(1951-1954)

Constantin Bellu și redeșteptarea Supremului Consiliu în exil (1969). Percepții ale Securității.

Giacomo Casanova. Arta de a păși mereu lângă prăpastie fără a cădea în ea